Vebego

Van klein familiebedrijf tot multinational; sinds de oprichting in 1943 is Vebego uitgegroeid tot een internationale organisatie. Zij is actief op het gebied van schoonmaak, facilitaire dienstverlening en de ontwikkeling van innovatieve dienstverlening en producten. Ruim 38.000 medewerkers, verdeeld over meer dan 40 bedrijven, staan voor enthousiasme en betrokkenheid. Via de Vebego Foundation maakt Vebego zich sterk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Betekenisvol Werk

In 2014 is Vebego begonnen met een ‘droom’: een instrument ontwikkelen waarmee Betekenisvol Werk bij directe en indirecte medewerkers kan worden gemeten. Maar waarom deze droom? Omdat dit de concretisering is van de strategie Close to You 2016 waarin is geschreven: “Wij willen Betekenisvol Werk bieden aan 40.000 medewerkers”, maar ook om de diversiteit aan instrumenten te reduceren, de trends tussen de bedrijven zichtbaar te maken en daarmee ook het lerend vermogen van bedrijven onderling te stimuleren. Inmiddels is de visie “Vebego vitaliseert Werk en Zorg” alom bekend, het instrument Betekenisvol Werk draagt hier aan bij. Eveneens is dit instrument een mooi voorbeeld van impactmeting.


Flycatcher

Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is Flycatcher uitgegroeid tot een middelgroot onderzoeksbureau met een enthousiast team van academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie. In onze visie zijn kennis en inzicht onmiskenbare succesfactoren voor alle organisaties.


Flycatcher is de partner waarmee Vebego het instrument Betekenisvol Werk heeft ontwikkeld en blijft door ontwikkelen. Het onderzoeksbureau voert de metingen en analyses uit en is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de resultaten.